divendres, 18 de setembre del 2020

Anaven amb ell algunes dones (Divendres 24)

"Anaven amb ell els dotze i algunes dones". Ens ho explicava l'evangeli de Lluc, quan menciona els acompanyants de Jesús.

Que algunes dones acompanyessin Jesús té la seva rellevància pel simple fet que l'evangelista en faci menció. Fins i tot explicita el nom d'algunes d'elles: Maria Magdalena, la més anomenada pels evangelistes; Joana, la dona d'un administrador d'Herodes, un detall que cridaria l'atenció als qui la veurien acompanyant Jesús, hostil amb el tetrarca; Susanna, de qui no s'aporta cap detall. Ben segur que aquestes tres dones serien uns referents en la primitiva comunitat cristiana, car s'han preservat els seus noms.

També es diu que n'hi havia moltes altres, que guarides per Jesús en un primer moment, es dedicaven a proveir-lo i a tenir cura material d'ell. De bell principi, la presència de dones que es consideraven deixebles i seguidores de Jesús és un fet, i vint i un segles després encara continuen relegades a la cura de les coses materials de la comunitat, importants certament, però sense cap capacitat de decisió.