dijous, 24 de setembre de 2020

Alliberadora dels captius de la pandèmia (Mare de Déu de la Mercè 2020)

"Jacob viurà tranquil i sense inquietuds", proclamava el profeta Jeremies en la primera lectura. La raó d'aquesta tranquil·litat i d'aquesta quietud és que el Senyor serà al costat d'Israel per salvar-lo. Aquest anunci encoratjador del profeta s'esdevé quan al poble d'Israel li falta ànim per suportar l'exili a Babilònia, que s'està fent massa llarg i pesat, tant pels exiliats com pels pocs que han romàs en un territori ocupat i devastat. Aquest anunci profètic de viure tranquils i sense inquietuds també ens serveix a nosaltres, que a causa de la pandèmia estem intranquils i inquiets, vivint una situació que s'està fent massa llarga i pesada. És cert que no podem canviar la realitat, però podem contribuir a no empitjorar-la amb la nostra prudència, podem contribuir a resistir-la amb la nostra solidaritat i cura dels altres, i podem viure-la de manera confiada cercant la proximitat divina, que sempre és salvadora.

La carta als Hebreus que hem escoltat en la segona lectura és un escrit que encoratja a resistir en moments difícils, en aquell moment de persecucions externes i de dissensions internes, tot plegat per desanimar el més animat. Per això diu tan expressivament: "Enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen, aplaneu el camí per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més mal, sinó que es posi bo". L'escrit anima a perseverar plegats, encoratjant als qui afluixen, posant oli, posant paciència, i sobretot "tenint la mirada fixa en Jesús".

A l'evangeli de Joan, en l'episodi de les noces de Canà, Maria esdevé la protagonista secundària que empeny Jesús a transformar l'aigua en vi, a fi de continuar el convit amb l'alegria que pertoca. Només amb dues frases: "No tenen vi", dirigida a Jesús, i "Feu tot el que ell us digui", adreçada als servents, Maria es converteix en artífex que permet continuar el convit sense decepcions.

L'aparició discreta però efectiva de Maria en l'evangeli, ens permet parlar de la Mare de Déu de la Mercè, copatrona de Barcelona amb santa Eulàlia. En una ciutat afeixugada per les restriccions i la crisi a causa de la pandèmia, Maria vetlla des del cel, de manera discreta i eficaç, perquè no se'ns acabi el vi. Maria també ens diu amb claredat que  fem tot el que ens digui Jesús, per reconduir positivament les situacions.

La Mare de Déu de la Mercè també és patrona dels empresonats. L'orde de frares mercedaris, de manera discreta i efectiva, continua fent realitat aquest patronatge en tants centres penitenciaris del món, amb el seu missatge alliberador i la seva companyia redemptora.

Per això, demanem amb fe la intercessió de Maria, sota l'advocació de la Mare de Déu de la Mercè, perquè el Pare del cel alliberi la nostra ciutat i el nostre món, que viuen captius de la pandèmia.