dimecres, 15 de gener de 2020

Era de debò un profeta (Dimecres 1)


En la primera lectura, l'adolescent Samuel, el fill d'Anna, apareix servint l'afeblit sacerdot Elí. La seva mare ha complert la promesa de consagrar-lo al servei de Iahvè en el temple de Siló. 

Allí, el noi aprèn a discernir la veu divina quan li parla. Allí, al servei del sacerdot, al servei del culte del santuari, s'anirà forjant la seva personalitat de profeta: "tot el poble d'Israel, de Dan a Beer-Sabé, va saber que Samuel era de debò un profeta del Senyor".