dissabte, 17 d’agost del 2019

Confirmar i actualitzar l'Aliança (Dissabte 19)


Josuè és el mediador de l'anomenada "aliança de Siquem". Aquesta aliança era la renovació de l'aliança del Sinaí amb la nova generació d'israelites que van entrar a la terra de Canaan. 

L'Aliança de Siquem confirmava i actualitzava els compromisos de la primera generació d'israelites, que travessaren el desert fins a Moab i que protagonitzaren l'Aliança del Sinaí. 

Les nostres aliances originàries amb Déu i els nostres compromisos originaris també necessiten moments com l'aliança de Siquem, que ens permetin confirmar i actualitzar el que vam fer.