dilluns, 16 d’octubre de 2017

Sant Pau i la comunitat de Roma (Dilluns 28)

La carta de sant Pau als cristians de Romà, l'inici de la qual hem escoltat, s'adreça a una comunitat de majoria gentil i amb una petita minoria de matriu jueva que Pau vol defensar.

El discurs de Pau no oblida el referent d'Israel, com expressa la presentació de la carta: "Pau, destinat a anunciar la Bona Nova de Déu que ell ja havia promès pels seus profetes en les escriptures santes". També diu: "Aquesta Bona Nova es refereix a Jesucrist que pel seu llinatge humà nasqué de David".

Pau, cristià de matriu jueva, no vol fer trencadissa amb Israel: per a ell, Jesucrist no és la superació del judaisme sinó l'acompliment de les seves promeses messiàniques. Curiosament, la tradició cristiana posterior utilitzarà les cartes paulines per argumentar el trencament amb el judaisme.