dimecres, 18 d’octubre de 2017

"El Senyor en designà encara setanta-dos" (Sant LLuc 2017)

"El Senyor en designà encara setanta-dos". El número setanta-dos i també el setanta és un número tipològic en la Bíblia, un múltiple de dotze que assenyala un grup escollit, responsable i cohesionat. Mencionem, a tall d’exemple, que els descendents de Jacob que baixaren a Egipte eren setanta, o que els jueus entenimentats que Moisès escollí en el desert eren setanta.

Trobarem aquesta xifra en altres llocs de la tradició jueva i amb el mateix significat. Setanta-dos era la quantitat de savis escollits -sis per tribu- que redactaren a Alexandria la versió grega del Pentateuc anomenada Els Setanta. També el Sanedrí, el consell jueu format per notables i sacerdots, tenia setanta o setanta-dos membres.

Per això la xifra de setanta-dos deixebles enviats per Jesús, defineix un nombre de persones escollides per a representar la comunitat i fer-la créixer. Es tractava d’anunciar a tothom el que ells experimentaven: “Digueu a la gent d’aquell lloc: El Regne de Déu és a prop vostre”.