dissabte, 21 d’octubre de 2017

L'Israel de Déu que aplega jueus i cristians (Dissabte 28)

En el seu discurs de la carta als Romans, sant Pau reivindica la figura d'Abraham com l'aglutinant de tots els creients: jueus i cristians. Les promeses divines concretades amb Israel en el Sinaí, s'havien anunciat per a tots els pobles amb el patriarca Abraham.

Sant Pau, entenia l'Israel de Déu com el gran poble que aplegava jueus gràcies a la Torà i gentils gràcies a Jesucrist. Abraham, a qui anomena "pare de tots els pobles" seguint la tradició de l'Escriptura, esdevé el referent d'aquest nou Israel obert a tot i a tots.