dijous, 19 d’octubre del 2017

Saber diferenciar (Dijous 28)

Que algú qüestioni una cosa que jo he fet no vol dir que qüestioni la meva persona, sinó aquell fet concret. Que algú qüestioni la meva persona no vol dir que qüestioni els caputxins de Sarrià. Que algú qüestioni els caputxins de Sarrià no vol dir que qüestioni l'orde caputxí. Malgrat aquesta claredat expositiva, no sempre mantenim la perspectiva i barregem els nivells. 

El mateix podem dir de Jesús, quan en els evangelis, com el d'avui, qüestiona obertament els mestres de la Llei, i sobretot els fariseus. Això no vol dir que qüestionés el poble jueu del qual en formava part i la religiositat jueva que ell també practicava.

Igualment passa amb sant Pau, quan en la carta als Romans afirma que no serveix de res practicar les obres de la Llei sense fe. Això no significa que qüestionés la Llei sinó la seva pràctica elitista i justificadora. També nosaltres qüestionem una praxi cristiana d'aparença i sense vivència de fe. El que sí qüestionava Pau i molt apassionadament era que els cristians provinents del paganisme haguessin de complir la Llei; no ho acceptava de cap de les maneres perquè creure en Jesucrist ho considerava suficient.