dissabte, 30 de març del 2024

Ja sabeu què ha passat (Pasqua 2024)

Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país”, no és cap recordatori de res succeït a casa nostra recentment. La frase sortia de la boca de Pere en els Fets dels Apòstols. El seu discurs reflectia que els fets protagonitzats per Jesús eren coneguts, així com la seva inspiració divina i el seu final penjat en un patíbul. Però Pere afegia una novetat: “Déu el ressuscità el tercer dia”. D’això en donaven testimoniatge els qui ho van experimentar en la pròpia pell, bo i anunciant “que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom”.

Amb la resurrecció de Jesús d’entre els morts s’acompleix la proclama messiànica del salmista: “La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici”. Amb la resurrecció de Jesús contemplem com el rebutjat esdevé el proclamat, tot obra divina digne d’admiració. També ho indicava el salmista, dient: “És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se'n meravellen”.

Els primers de protagonitzar l’exclamació del salm i d'admirar-se de la meravellosa resurrecció de Jesús van ser, segons l’evangeli de sant Joan, Maria Magdalena, Pere i Joan. La pedra remoguda del sepulcre i la tomba buida eren els testimonis muts que suscitaren la reacció dels deixebles a creure en el prodigi: “Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts”.

Després d’aquest primer encaix de l’esdeveniment per part dels deixebles, la carta als Colossencs, dècades després, s’adreçava als batejats en el nom de Jesús, dient-los: “Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt”. De fet, la resurrecció de Jesús significa enlairar la mirada existencial vers les altures, “on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu”. Perquè estar batejat en el nom de Jesucrist significa estimar més les coses celestials que les terrenals, significa omplir la nostra quotidianitat de la vida del Crist Ressuscitat, significa inhalar vida divina en cada respir, significa irradiar esperit diví en cada acció, significa il·luminar els nostres pensament amb raigs celestials, significa esperar cada any plens de deler la celebració de la Pasqua, el gran moment d’actualitzar el devessall de dons celestials que rebem per creure en Jesucrist.