dissabte, 18 de juny de 2022

“Portà pa i vi” (Corpus Christi 2022)

“Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi”. Ho explicava el llibre del Gènesi respecte aquest rei i sacerdot que beneí Abram i que rebé com a agraïment el delme del botí aconseguit pel patriarca. Melquisedec i Abram protagonitzen una escena que tipifica els orígens del culte hebreu: el sacerdot presenta unes ofrenes i beneeix el fidel, i aquest ofereix un delme al sacerdot.

Per aquesta raó el salm responsorial recitava i ens feia repetir: “Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec”. El salm equipara Melquisedec amb el Messies, considerat igualment sacerdot i rei des dels orígens. La tradició cristiana llegirà cristològicament “Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec” per referir-se a Jesucrist, considerat igualment sacerdot i rei.

Però a la terra, i com Melquisedec, Jesús també es serví de pa i de vi per inaugurar el nou culte cristià: “Això és el meu cos ofert per vosaltres”, “Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva sang”, i afegint: “Feu-ho per celebrar el meu memorial”. Aquesta és la tradició cultual que sant Pau rebé i que comparteix amb els cristians de Corint com quelcom procedent del mateix Senyor. Una tradició i un culte que ens aplega cada diumenge des de fa 21 segles “fins que ell torni”.

A l’evangeli segons sant Lluc, Jesús es serveix de pa i ara de peixos per alimentar la multitud servint-se de la seva pregària: “Alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als seus deixebles perquè els servissin a la gent”. De fet, aquest gest de Jesús amb els pans i els peixos evoca amb claredat la reunió eucarística amb un resultat extraordinari: “Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves de les sobres”. La presència de Jesús i la seva pregària transformen la realitat amb el suport dels seus deixebles. Es tracta d’una escena intra i extra eucarística que hem de continuar repetint confiant en la força de les paraules i dels gestos de Jesús i també obeint fidelment les seves insinuacions.

La festa de Corpus que avui commemorem emfatitza la presència sagramental de Jesucrist al voltant del pa i del vi eucarístic: un pa i un vi que considerem especial, compartit en una reunió que esdevé especial, i vivint aquesta trobada com quelcom especial, cor endins i cor enfora.