dimarts, 19 de novembre del 2019

Capteniments que apropen o que allunyen (Dimarts 33)


A l'evangeli, Jesús torna a passar per Jericó com feia ahir. El protagonista de l'episodi d'avui és Zaqueu, un home rellevant i ric. Però baixet d'estatura; no és pot tenir tot a la vida. L'evangeli insisteix en la seva poca alçada per subratllar el gest d'enfilar-se a un arbre per veure Jesús. 

Amb aquesta acció digna d'un vailet, Zaqueu bandeja el capteniment d'un home rellevant i ric, i s'exposa al ridícul i a les crítiques dels seus conciutadans de Jericó. El seu atreviment té resultats positius: Jesús se li aproxima i s'autoconvida a casa seva, transformant-li la vida amb un sol àpat. 

Perquè hi ha capteniments que ens apropen a Jesucrist i capteniments que ens hi allunyen.