dissabte, 14 de setembre de 2019

Els prodigis de la gràcia (Divendres 23)


"La gràcia de nostre Senyor ha estat pròdiga en mi", li escriu sant Pau al seu company Timoteu. 

El mateix podríem dir nosaltres, que no destaquem per cap mèrit, ni per cap consideració humana, sinó perquè hem deixat que la gràcia divina fos pròdiga en nosaltres, transformant-nos, i evidenciant que tot allò de bo que puguem fer és obra seva, i que tot allò de dolent que realitzem és obra nostra.