dijous, 8 de novembre de 2018

Jesús no fa retallades (Dijous 31)


Imaginem-nos a Jesús predicant la paràbola de l'ovella perduda als membres d'un govern durant l'elaboració dels pressupostos de l'any vinent. Segurament li respondrien amb moltíssima educació que això de despreocupar-se de noranta-nou ovelles per anar a cercar una de perduda no és assenyat ni rendible socialment. Primer, perquè les noranta-nou es queixaran d'estar desateses. Segon, perquè anar a cercar una sola ovella és una despesa proporcionalment alta, amb el riscos afegits que no saps si la trobaràs, si voldrà tornar, o si torna que no s'esgarriï de nou. 

De fet, les partides que més oscil·len en els pressupostos d'un país són les dedicades a temes socials. Les retallades en aquest àmbit durant el darrer decenni han estat significatives a casa nostra a causa de la crisi econòmica, de la discriminació econòmica de l'estat central, de la intervenció política. Sempre hi ha arguments justificadíssims per retallar les partides socials. 

Però Jesús no fa retallades. Sense por al que diguin les noranta-nou ovelles se'n va decidit a cercar la perduda.