dissabte, 10 de febrer del 2024

No busco allò que em convé a mi (Diumenge 6)

“No busco allò que em convé a mi”, escrivia sant Pau als corintis. Una resposta impulsiva a la frase seria dir-li a l’apòstol que és un enze, perquè tots acostumem a buscar el que ens convé. Però la frase de sant Pau continuava: “No busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres”. Amb aquest afegit el nostre comentari anterior cau per terra, perquè malgrat tendim a la conveniència personal, sabem adaptar-nos al que convé als altres, sigui pel bé familiar, laboral, conventual, o social. Però l’apòstol encara afegeix que busca “allò que convé als altres, perquè se salvin”. Buscar el bé interior i exterior dels altres (salvar-los en el llenguatge de Pau) aporta més sentit a la vida que buscar reconeixements i privilegis, que els patim tota la vida per mantenir-los. Sant Pau ho resumia tot en una frase prèvia: “en tot procuro d'adaptar-me a tots”, manifestant no feblesa de caràcter, sinó empatia, una virtut que brolla quan tot ho fem per a glòria de Déu i no per a glòria nostra.

“Han de viure sols, fora del campament”, era una de les prescripcions divines a Moisès i Aaron sobre com tractar un leprós. No podem jutjar superficialment aquests criteris del llibre del Levític, primer per distància històrica, i segon, perquè durant els confinaments de la pandèmia, vam fer el mateix amb els contagiats amb l'argument incontestable de protegir la comunitat. Però recordant l’empatia que sant Pau manifestava, podem afegir, que més enllà dels criteris mèdics de com cuidar un malalt contagiós, que sempre canviaran, no podem oblidar l’empatia vers ell, perquè li serà mitja guarició.

Així ho demostrava Jesús en l’evangeli de sant Marc amb un leprós que incompleix els criteris del Levític: en lloc de cridar des de la distància “Impur, impur”, el leprós s’apropa, s’agenolla davant Jesús i li diu “Senyor, si voleu em podeu purificar”. La resposta de Jesús és doble: el toca i li manifesta: “Sí que ho vull, queda pur”. Cert que Jesús obra un miracle guarint el leprós, però si queda pur és gràcies a l’empatia divina que se li manifesta. L’empatia guareix, l’empatia purifica, i si procedeix de Jesús té efectes permanents. Fem-la servir, i deixem que els altres, i sobretot el mateix Jesús, la facin servir amb nosaltres.