dissabte, 30 d’octubre de 2021

Accés al Regne de Déu per Jesucrist (Diumenge 31)

“No ets lluny del Regne de Déu”, li respon Jesús a un mestre de la Llei que debatia amb ell sobre el manament més important de la Torà. La sintonia dels dos interlocutors és total: coincideixen en la citació del Deuteronomi d’estimar Déu sobre totes les coses i en la citació del Levític d’estimar els altres com a un mateix. De fet, la frase “No ets lluny del Regne de Déu” vol subratllar que el missatge de Jesús i el missatge de la Torà convergeixen: són propers i compatibles malgrat les dues tradicions religioses hagin optat per camins de confrontació i recel enlloc de seguir camins paral·lels i cordials. El judaisme no és lluny del Regne de Déu si compleix els manaments de la Torà resumits en estimar Déu i els altres. El cristianisme no és lluny del Regne de Déu si compleix el manament de Jesucrist: “Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat”, fonamentat en els dos manaments de la Torà.

La tradició jueva i la tradició cristiana coincidim en aquesta visió transcendent de l’existència, centrada en un Déu creador, bo, fidel, just, misericordiós i salvador. També coincidim en formar comunitats que exigeixen un comportament concret, cara endins i cara enfora. Es tracta de la dimensió vertical i creient de la vida que es complementa amb la dimensió horitzontal i social de la mateixa. Són les dues realitats de la condició humana, malgrat escoltem veus que tracten amb desdeny o neguen la dimensió vertical de la nostra existència amb l’argument que no és tangible ni visible.

Aquesta línia vertical que ens connecta amb Déu queda enfortida i garantida per Jesucrist, “que viu per sempre”. Ho explica la carta als Hebreus quan parla dels sacerdots temporals del temple antic que acaben morint en virtut de la seva condició humana. Però Jesucrist és el sacerdot etern, que ressuscitat i enlairat a les altures, manté la connexió amb Déu a través de la seva intercessió constant. Jesucrist és la víctima perfecta perquè no té pecat, però també és el sacerdot perfecte perquè “viu per sempre”. Jesucrist consolida l’enllaç continu entre cel i terra, entre Déu i els qui creuen en la dimensió vertical i transcendent de la vida. Aquests som nosaltres.