diumenge, 6 de juny de 2021

La sang de les dues aliances (Corpus Christi 2021)

“Aquesta és la sang de l’aliança que el Senyor fa amb vosaltres”. Són paraules que Moisès adreça al poble d’Israel mentre els aspergeix amb sang ritual. Es tracta de corroborar l’Aliança realitzada amb Iahvè i concretada en els manaments. El poble es compromet, proclamant dues vegades: “Farem tot el que diu el Senyor”. Però tots sabem que les paraules se les emporta el vent, i malgrat els bons desitjos i el compromís, els incompliments de l’Aliança seran constants. Per això cal un signe ritual, que transcendeixi les paraules i que remogui l’esperit, segellant un pacte interior perenne malgrat els continus trencaments exteriors d’aquest pacte. El que les obres malmeten, ho manté aquest signe d’aliança amb sang.

Per aquesta raó, la carta als Hebreus proclama Jesús com a gran sacerdot d’un món renovat que comença amb ell. Explica que la sang d’animals oferts en sacrifici purifica i santifica des de la terra, però la sang de Crist té un valor afegit, perquè és una sang que purifica i santifica dels del cel. Jesucrist esdevé gran sacerdot d’un món renovat perquè exerceix el seu ministeri al santuari del cel i amb la seva pròpia sang, que  ens ha redimit per sempre”. Aquesta realitat celestial qualifica Jesucrist per tots costats: com a Fill, com a gran sacerdot, com a víctima, com a sacrifici redemptor. “El Crist, doncs, és mitjancer d’una nova aliança”, que segella encara més fort i més àmpliament els llaços divins i humans. Malgrat els continuats mancaments humans, la reconciliació esdevé més ràpida i fàcil gràcies a Jesucrist.

Això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tots els homes”. És una frase de Jesús en el darrer sopar, que recull l’evangeli de sant Marc que hem proclamat. Ho diu després de mostrar el calze de vi i de repartir-lo perquè en beguin els deixebles. Si amb Moisès el signe de l’aliança era l’aspersió de sang, amb Jesús el signe de l’aliança és el calze de vi com a expressió de la seva sang. De la sang material passem a la sang espiritual. De l’aspersió passem a la comunió.

És aquest calze amb el pa, que consagrats per la nostra fe i la nostra pregària, mengem i bevem quan celebrem l’eucaristia. Fem comunió que celebra, gaudeix, i es beneficia de l’aliança realitzada per Jesucrist amb tots els pobles.