divendres, 14 d’agost del 2020

Que us lloïn tots els pobles alhora (Diumenge 20)


"Tots els pobles anomenaran el meu temple casa d'oració". Aquesta és la declaració que Iahvè fa al profeta Isaïes, en la primera lectura: que el temple de Jerusalem, encara enderrocat pels babilonis, serà reconstruït i serà un lloc d'oració per a tots els pobles, esdevindrà un espai sagrat d'abast universal. Isaïes no es cansa de proclamar uns nous temps que seran millors, que eixamplaran les fronteres culturals, sociològiques i religioses del poble d'Israel. 

Aquests nous temps, van arribar de manera parcial i temporal, però es van concretar de manera completa i definitiva amb Jesús de Natzaret.  Ell mateix es presentava com un nou temple, i la carta als Hebreus el presenta com a nou gran sacerdot, i com a única víctima expiatòria. Aquests nous temps i les seves noves formes alteraven mentalitats molt arrelades. Per això sant Pau, en la segona lectura, comparteix les dificultats del canvi de mentalitat i de praxi que implicava acceptar Jesucrist com a Messies d'Israel i també com a Messies de tots els pobles. Sant Pau comparteix, com a bon jueu, aquesta tensió d'integrar la novetat dins la tradició, on Déu té l'última paraula i el desig d'aplegar tothom: "Déu ha deixat uns i altres captius de la desobediència per compadir-se finalment de tots". 

L'evangeli de Mateu, explica que Jesús es desplaça al territori de Tir i de Sidó, llocs ben a propers a l'actual Beirut, ciutat que tristament és notícia a causa de l'explosió al seu port i la renúncia del govern libanès enmig d'una greu crisi econòmica. En el relat, una dona siriofenícia s'acosta a Jesús demanant misericòrdia per la seva filla endimoniada. Jesús provoca un diàleg al voltant dels prejudicis habituals entre veïns i pobles veïns, que són superats per la fe de la dona. Per això, Jesús li diu: "Dona, quina fe que tens!". I s'esdevé el prodigi: "I a l'instant es posà bona la seva filla". La fe té el poder de vèncer prejudicis i de guarir-nos. 

Les lectures d'avui ens donen un missatge que tots els creients de totes les religions signaríem: que la fe en Déu aplega tots els pobles. Però la realitat demostra que, quan aquests altres pobles o veïns forasters són massa a prop, comencen els recels, els prejudicis i el rebuig. Però aquesta trista constatació no ens ha de fer oblidar el que proclamava el salm responsorial: "Que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els pobles alhora".