dimarts, 8 de gener de 2008

Pelegrinatge a Terra Santa: 3-12 de juny de 2008

Places limitades

Sessió informativa:
Dijous, 24 de gener
a les 20h, als caputxins
de Sarrià

Informació:
Jordi Cervera
jordicaputxi@gmail.com
T- 93.204.34.58