dimecres, 23 de gener de 2008

El Periódico parla dels cristians d'espardenya!

Amb el títol "Amb l'Església hem topat" i el subtítol: "L'Estat s'equivoca al considerar que els bisbes més extremistes representen una posició unívoca" apareix, sorprenentment, a El Periódico aquest article . Després de fer un recorregut per antigues vicissituds entre l'Església i l'Estat parla, al final, dels cristians d'espardenya. Diu que hi ha gent d'Església amb qui l'Estat pot parlar i es pot entendre...