dilluns, 21 de gener de 2008

Molt il.luminador!

El crític i sociòleg d'art Arnau Puig, escriu a l'Avui un article, breu i il.luminador, titulat Noucentisme. Explica com l'arquitectura descriu la forma social de planificar l'existència, i reivindica el retorn del Modernisme i de la rauxa que aquest estil expressa.
La lectura d'aquest article em fa associar els dos trets de la identitat catalana -seny i rauxa- amb el tarannà de Jordi Llimona -rebel i fidel-, que reivindiquem, subtilment, des d'aquest bloc. Ho aprofitarem en un futur...