dijous, 22 de juny de 2017

El Parenostre arameu (Dijous 11)

El Parenostre en arameu que Jesús recitaria als deixebles no ens ha arribat, però la versió grega del Nou Testament mostra afinitats -i àdhuc influències- amb l’antiquíssima pregària jueva del Qaddish que consisteix en magnificar i santificar el nom de Déu. Una de les versions més antigues que es conserven diu així:

Exaltat i santificat sigui el seu gran Nom
en el món creat segons la seva voluntat.
Que Ell estableixi el seu regne
durant la nostra vida i durant els nostres dies,
i durant la vida de tota la casa d’Israel,
ràpidament i pròximament.

El Qaddish seria probablement una oració devocional personal en temps de Jesús i que posteriorment s'incorporava en la litúrgia sinagogal. Semblantment podem dir del Parenostre de Jesús, ensenyat com un model de pregària personal segons Mateu, o com una pregària identificadora dels deixebles de Jesús segons Lluc. La tradició cristiana l'ha convertit en la pregària col·lectiva per excel·lència però sense oblidar el seu ús personal que ens soluciona tantes vegades la nostra pregària quan no sabem que dir i el Parenostre ens ve com anell al dit.