dimecres, 4 de gener de 2017

JO NO SABIA QUI ERA

Dimarts, 3 de gener de 2017
Santíssim Nom de Jesús
1 Jn 2, 29-3, 6/Sl 97/Jn 1, 29-34


Jo no sabia qui era... diu el Baptista per dos cops als qui reben el seu testimoniatge, però... segueix dient, com per dir-nos que no va restar ensopit, tancat en si mateix davant del que podria semblar un problema irresoluble...  però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel... però qui m’envià a batejar amb aigua em digué “Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l’Esperit Sant.

Jo no sabia qui era... és l’experiència de tothom quan només hem sentit parlar de Jesús; quan només en tenim un coneixement que no va més enllà de la raó (per cultura, per costum, per tradició, pel que hem sentit a dir...); molt diferent és quan Jesús irromp en la nostra vida, no com un personatge interessant o suggerent de la història, sinó com el Vivent, com el qui bateja amb l’Esperit Sant que vol entrar en comunió amb mi, ara i aquí. Això és: quan passem no sols a conèixer amb la raó, sinó també a conèixer per experiència, amb el cor; quan s’ha establert una RELACIÓ amb aquest Jesús; quan, segons el model bíblic, coneixem el Seu Nom, és a dir, coneixem i aprofundim cada cop més la seva Persona (per la pregària, per la caritat, per la meditació de la seva Paraula), coneixem i aprofundim el que Ell és veritablement i el que Ell ha vingut a fer, tot allò que Ell és i significa. En paraules de l’àngel a Josep: Maria tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. JESÚS ÉS EL SALVADOR...  ningú altre pot vantar-se d’aquesta missió, d’aquesta prerrogativa. No hi ha, ni mai no hi haurà, NINGÚ COM ELL.

Jo no sabia qui era... però quan el Baptista el reconeix entre la multitud no pot estar-se de dir: Mireu l’Anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. No pot deixar de fer referència a allò més propi de Jesús, que és salvador, que ve a donar-nos vida, que ve a perdonar-nos. Contemplant aquest Jesús podem entendre aquestes paraules de Sant Bernardí de Siena, franciscà impulsor de la devoció al Santíssim Nom de Jesús que avui celebrem: Amagueu, Senyor, us prego, el nom del poder, no se sentí el nom del càstig, s’aturi el nom de la justícia; però doneu-nos, Senyor, això sí, el nom de la misericòrdia, soni el Nom de Jesús a les meves orelles, perquè veritablement “la vostra veu és dolça i la vostra cara, bonica” (Ct 2, 14).

En aquesta Eucaristia tornem a contemplar-lo tot escoltant les mateixes paraules del Baptista abans de combregar. Nosaltres també, en el Pa i el Vi consagrats, reconeixem aquest Jesús, aquest Anyell de Déu que ve a trobar-nos per salvar-nos, per guarir-nos, per fer de cadascú de nosaltres fills i filles de Déu. Per això mateix, perquè el seu amor és tan gran envers nosaltres: a Ell tota lloança, tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.