dimarts, 20 de març de 2018

Sant Josep i els dolors de Maria (Sant Josep 2018)


"Jacob va ser pare de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús." Aquesta referència de l'evangeli s'assembla a les que fem servir nosaltres en un entorn semirural o rural per explicar d'on és algú: "és el petit de can tal", "és la pubilla de can qual". L'evangeli ens explica d'on prové Jesús: els pares són Josep i Maria i l'avi patern es deia Jacob, un nom que sovint ens passa desapercebut. El relat segueix associant Maria i Josep explicant-nos les vicissituds del seu nuviatge: Maria estava promesa amb Josep quan ella concep per obra de l'Esperit Sant; l'àngel li diu a Josep que no tingui por de prendre Maria per esposa: i així ho fa. 

No podem parlar aquí de Maria com a Dolorosa, però sí com a Patidora pel tràngol que Josep desfés un acord matrimonial que la deixaria assenyalada. La Maria com a Dolorosa que nosaltres avui venerem a Besalú coincidint amb la solemnitat de sant Josep és la que apareix al peu de la creu. En canvi, qui no hi apareix és Josep. La tradició cristiana dels orígens explica que Maria havia quedat viuda: un altre dolor. A la creu s'hi sumarà el dolor de la pèrdua del seu fill únic.

Els patiments i dolors de Maria no deixen de formar part de les vicissituds que poden acompanyar la vida d'una parella: estires i arronses en el nuviatge, la mort de la parella, la mort d'un fill. No són dolors exclusivament femenins, són també masculins. Però en Maria el dolor per la mort del seu fill porta el valor afegit que es tracta d'algú més que el seu fill engendrat: és tracta d'un fill concebut per obra especial de Déu, d'un infant, adolescent, jove i adult que mostraria a Maria els seu tarannà amarat de divinitat. El desconsol pel seu fill seria també un desconcert absolut al comprovar un final tan injust i imprevisible per una mare. Al dolor humà s'hi afegeix un dolor moral i un dolor religiós.

Però també hi veiem un dolor afegit: la mort del seu fill únic significaria que la seva descendència quedaria aturada. No podria bressolar ni gaudir de nets i netes. No seria àvia. El seu llinatge humà quedava escapçat. Però gràcies a la resurrecció del seu fill, assolia un llinatge espiritual. Si en la primera lectura escoltàvem que Abraham esdevingué, per la seva fe, "pare d'una multitud de pobles", Maria, com Abraham, que esperà contra tota esperança i que cregué tan fermament, esdevingué "Mare d'una multitud de pobles", mare de tots nosaltres.

Maria és mare nostra, però no per descendència humana, sinó per descendència espiritual, i la veneració dels seus dolors en els darrers dies de Quaresma ens preparen per celebrar amb més intensitat els dolors de la passió i mort del seu fill. Seran uns dolors conscients i assumits que esdevindran redemptors i salvadors per a tots nosaltres gràcies a la seva resurrecció. Ho celebrarem plens de joia en la Vetlla Pasqual i el dia de Pasqua.

diumenge, 18 de març de 2018

"Atrauré tothom cap a mi" (Diumenge 5 Quaresma)


"Quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi." Són paraules de Jesús que escoltàvem en l'evangeli de sant Joan, que servint-se d'una mateixa imatge, anuncien dos esdeveniments: en primer lloc la seva crucifixió com aclaria el mateix evangeli: "Deia això indicant com havia de ser la seva mort." Jesús serà clavat a la creu i aquesta serà enlairada exhibint públicament la seva figura i atraient la mirada de tothom. El segon esdeveniment és una imatge de la seva resurrecció i ascensió al cel: "Quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi", indicant que la seva glorificació al cel obrirà als creients un nou accés a Déu Pare.

Aquesta imatge d'enlairar i atraure està inspirada en l'episodi del llibre dels Nombres, quan Israel camina pel desert vers la terra promesa. Unes serps picaren el poble rebel i Moisès modelà una serp de bronze que col·locà en un estendard ben alt. Els qui enlairaven la mirada vers l'estendard, que en el fons era enlairar-la vers Déu, quedaven guarits. Però aquí no es tracta de cap estendard, ni de cap figura de bronze: es tracta de la creu i de Jesucrist amb un mateix missatge creient: qui miri la creu amb fe quedarà guarit en el present i salvat en el futur.

Però l'enlairament de Jesús en la creu aconseguí els efectes contraris que pretenien les autoritats militars, civils i religioses quan decidiren la seva mort. Si el van crucificar va ser per silenciar aquell home considerat rebel i agitador de masses amb el seu missatge. Però el tret els sortí per la culata: la mort de Jesús en la creu provocà que encara avui dia continuem atrets per la seva persona i el seu missatge, i que contemplem la creu com el gran instrument diví de redempció i de salvació.

Aquesta intenció de silenciar Jesús ens permet entendre que avui dia segueixin fent el mateix els qui ostenten l'autoritat. Per exemple, empresonant  a representants del poble escollits democràticament i a líders socials sota l'acusació de rebel·lió i agitació de masses. La presó preventiva en espera de judici serà llarga amb la intenció manifesta de silenciar-los i que el seu missatge quedi oblidat. Si el tret sortirà per la culata als qui han decidit aquestes mesures encara no ho podem saber. Però sí que són inspiradores pels creients les altres paraules de Jesús en l'evangeli d'avui per resoldre tantes situacions conflictives de la vida: "Si el gra de blat no mor no pot donar fruit". Jesús n'és l'exemple, en la vida de fe i en la vida pública, que en ell eren dues realitats que anaven plegades.

diumenge, 11 de març de 2018

Creure o no creure en Jesucrist: aquesta és la qüestió (Diumenge 4 Quaresma)

"Ser o no ser; aquesta és la qüestió", és una frase coneguda pronunciada pel príncep Hamlet en l'obra teatral del mateix nom escrita per Shakespeare. La frase, convenientment adaptada, ens serveix per resumir l'evangeli d'avui: "creure o no creure en Jesucrist; aquesta és la qüestió". L'evangeli de sant Joan ens planteja aquest dilema repetint 3 vegades la frase "els qui creuen en ell", i que contraposa a la frase "els qui no creuen", que surt una vegada.

Deixem de banda quelcom que ha fet grinyolar les nostres oïdes creients mencionant el verb "condemnar". Si comparem la versió catalana amb la castellana del full dominical veurem que hi ha diferències i que van a favor del castellà, més fidel a l'original grec. Però no deixem que aquest punt de la condemnació ens faci perdre la línia del relat que, com dèiem, ens planteja el dilema imminent de creure en Jesucrist de manera clara i decidida, assumint-lo com a fill de Déu que ens porta la salvació, és a dir, que ens guia per camins de vida eterna, fent-nos-la assaborir ara i aquí a petits tasts.

Però, si ens preguntem: «I els qui no volen creure en ell?». «Ells s'ho perden», ve a respondre'ns el text sense contemplacions, però no per refusar res ni ningú, sinó per emfatitzar que no es pot posar un ciri a Déu i un altre al dimoni, que no es pot anar fent la viu-viu respecte a Jesucrist; o si ho fem, que la contundència de l'evangeli ens motivi a fer una passa endavant en la nostra fe; però no per temor, sinó per la convicció que només ell respon als nostres anhels de veritat i de plena llum. No podem instal·lar-nos permanentment en el dubte, cal optar de manera decidida: aquest és el missatge de l'evangeli d'avui, adreçat originàriament a creients per estimular-nos a prendre'ns seriosament la fe i a testimoniar-la amb les obres. Per adreçar-se als qui no creuen, cal utilitzar un altre discurs, menys dualista i més integrador. L'evangeli d'avui va per a nosaltres, no per als qui no creuen. No ens despistem ni fugim d'estudi.

Per això en aquest quart diumenge de Quaresma ens podem motivar a prendre'ns encara més seriosament la fe que tenim en Déu i en Jesucrist. Cadascú ha de trobar la millor manera, n'hi ha diverses, però sempre conscients com deia sant Pau en la segona lectura que és per gràcia que Déu ens ha salvat. Tot és un do seu! Tots som obra seva. Nosaltres només hem de respondre seriosament a aquesta gràcia, a aquest do.

Comença ja el compte enrere de la Quaresma, la Pasqua s'apropa. No badem. Per això la pregària inicial de la missa deia: "feu que el poble cristià s'afanyi amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les festes de Pasqua que s'acosten".

dissabte, 10 de març de 2018

Parany religiós (Dissabte 3 Quaresma)

La paràbola del fariseu i del cobrador d'impostos anava dirigida "a uns que es refiaven que eren justos, i tenien per no res a tots els altres". De fet una cosa porta a l'altra: si ens creiem justos, responsables i complidors, tendim ‒sense adonar-nos-en‒ a mirar els altres pel damunt l'espatlla. 

Es tracta d'un gran parany pels qui vivim una consagració religiosa o sacerdotal, o pels qui practiquen la fe de manera compromesa. En virtut del ministeri adquirit, o del testimoniatge de vida, o de l'autoritat moral que ens atorguem, ens sentim posseïdors d'un estatus que ens autoritza a judicar tot el que ens envolta. La humilitat, un cop més, serà la clau de volta per ser més honestos amb nosaltres mateixos i més comprensius amb els altres.

divendres, 9 de març de 2018

"Torna al Senyor " (Divendres 3 Quaresma)

"Torna al Senyor", diu dues vegades el profeta Osees en la primera lectura, concretant així la crida a la conversió que proclama tot el llibre d'aquest profeta. De fet, el que nosaltres en diem "conversió", en hebreu es diu literalment "retorn", expressant de manera escenificada que convertir-se és retornar a Déu del qual ens hem allunyat. 

Osees motiva aquest retorn insistint en l'amor lleial de Déu. Assumint les figures d'espòs i de pare, Iahvè ofereix el seu perdó incondicional a l'esposa infidel i al fill rebel que en ambdós casos és Israel. També cadascun de nosaltres i l'Església de Déu som infidels i rebels, necessitats de conversió i de l'amor sense mesura de Déu.

dijous, 8 de març de 2018

Silenci i autocrítica (Dijous 3 Quaresma)

"Aquest poble no té mai la veritat als llavis, l'ha perduda del tot". Jeremies no és cap profeta fatalista que, amb frases com aquesta i amb discursos com el de la primera lectura, pretengui ensorrar l'ànim del poble. Jeremies, com altres profetes, es serveix d'un llenguatge hiperbòlic, fins i tot catastròfic, perquè el poble reaccioni. L'objectiu últim del seu discurs és sempre la conversió i el retorn col·lectiu als designis divins, que són sempre de salvació. 

La Quaresma és també un temps de sacsejar-nos profèticament la fe, fent silenci i autocrítica, per detectar i treure els dimonis que emmudeixen la nostra vida interior, diluint-la, adormint-la o anul·lant-la.

dimecres, 7 de març de 2018

"Totes les masses piquen" (Dimecres 3 Quaresma)

"Decrets i prescripcions" és un terme que hem escoltat repetides vegades en la primera lectura. De manera semblant apareixia en el salm responsorial. L'evangeli també parlava de complir els manaments i Jesús ho rematava dient: "aquell que els compleixi i ensenyi a fer-ho, serà tingut per gran en el Regne del cel". 

No són poques les vegades que la tradició cristiana desautoritzem la religiositat jueva amb l'argument que tot són decrets i prescripcions. No obstant, i centrant-nos només en l'Església catòlica, el Vaticà és un productor constant de decrets i prescripcions de tota mena. Si hi afegim la vida consagrada hi ha regles dels fundadors, constitucions, ordinacions, projectes generals, provincials i locals.

En definitiva, també estem envoltats de decrets i prescripcions, que talment com els de la tradició jueva, volen protegir i també estimular la cohesió del col·lectiu i el bon funcionament de tot el que envolta la praxi religiosa. Però també diu la dita: "Totes les masses piquen."

dimarts, 6 de març de 2018

Perdonar de tot cor? (Dimarts 3 Quaresma)

Si perdonar ja ens costa, perdonar de tot cor, com diu Jesús en l'evangeli, deu ser quelcom fora mida. Per això assumirem amb resignació que el Pare celestial ens posi a mans de botxins perquè ens torturin fins a compensar el perdó rebut amb el perdó que hem donat. 

De fet, com més fums gastem, més ens costarà perdonar. Com menys fums gastem, més fàcil ens brollarà el perdó. La humilitat és la clau de volta del perdó i de tantes altres virtuts.  

I si ens costa perdonar, apreciem el dolor interior de saber que no ho aconseguim, un dolor que no deixa de ser purificador. Per això quan estiguem davant els botxins els podrem dir: "No ho aconseguia, però em dolia i m'hi esforçava".

dilluns, 5 de març de 2018

Recipients d'aigua viva (Dilluns 3 Quaresma)


Moisès, amb l'ajut de Iahvè, proveeix el poble d'Israel amb aigua de la roca.
La samaritana, amb l'ajut d'un recipient, proveeix Jesús amb aigua del pou.
Jesús, amb l'ajut del Pare, vol proveir la samaritana amb aigua viva.
Jesucrist el Fill, amb l'ajut del Pare i de l'Esperit Sant, proveeix els qui creuen en ell amb aigua viva.
L'Església, amb l'ajut de l'Esperit Sant, concreta aquesta provisió a través de la Paraula i els sagraments.
Nosaltres, amb l'ajut de l'Esperit Sant, esdevenim recipients eclesials d'aigua viva. No deixem que els nostres mals pensaments, mals humors, mals moments, males paraules, ens converteixin en cisternes escardades que deixen perdre aquesta aigua viva.