divendres, 6 de maig de 2016

Alegria i tristesa espiritual (Pasqua 6 divendres)

Jesús parlava als deixebles de tristesa i alegria: d'una tristesa emocional per la mort del mestre, i d'una alegria espiritual per la seva resurrecció.

Però aquesta alegria espiritual de vegades queda sacsejada per dificultats personals o de l'entorn, que ens desanimen progressivament fins a provocar-nos tristesa espiritual, el que s'anomena acèdia. 

L'acèdia és com una depressió però espiritual, és un estat espiritual de desànim i de tristesa malgrat exteriorment aparentem equilibri i normalitat. Aquesta alegria que Jesús diu que ningú no ens podrà prendre se'ns esvaeix, i s'apodera de nosaltres el tedi i la mandra per tot el que és espiritual. 

La humilitat de reconèixer aquest estat, i la fidelitat en la pregària individual i comunitària ens permetran recuperar el to, aquesta alegria espiritual silenciosa, discreta i eficaç que ens aporta el Ressuscitat i que ungeix la nostra quotidianitat amb el bàlsam de la fe.