dissabte, 20 d’agost de 2016

Compliu el que us manen, però no feu com ells (Dissabte 20)

Càtedra de Moisès (Sinagoga de Delos)
"Compliu el que us manen, però no feu com ells", diu Jesús, acusant els mestres de la Llei i els fariseus. La frase, però, ha esdevingut una espasa de dos talls i és utilitzada ben sovint per qüestionar l'estatus eclesial. Ara no parlem des de la càtedra de Moisès però ho fem des de càtedres pontifícies, episcopals, curials, acadèmiques, espirituals o pastorals, la qüestió els dir als altres el que s'ha de fer.

Malgrat la frase de Jesús sigui crítica, té un aspecte positiu quan diu: "Compliu el que us manen". Això significa que hi ha bon criteri; un bon criteri que hem d'acompanyar d'un bon testimoniatge.