dilluns, 22 de març de 2010

La passió els va encegar (Quaresma 5. Dilluns)

L’episodi titulat “la casta Susanna” del llibre de Daniel ens puntualitza, de bell principi, el detonant de les maniobres dels dos ancians: “La passió els va encegar i s’oblidaren de Déu i dels deures de justícia”.

Es tracta d’un abus de poder que s’exerceix aprofitant el bon nom adquirit o la pròpia condició de preeminència, que s’utilitza per fer xantatges o per manipular els altres a caprici. Aquest és també el cas dels capellans acusats d’abús de menors on el text veterotestamentari esdevé ben descriptiu: “la passió els va encegar i s’oblidaren de Déu i dels deures de justícia”.

El relat ens diu que els dos ancians van ser condemnats a mort, quelcom històricament inversemblant, fins i tot avui dia en un estat de dret. No obstant, el relat adverteix molt seriosament els qui mercès al seu estatus es pensen que gaudeixen d’immunitat per utilitzar els altres sense cap escrúpol.